Tagskægge på Fyn 2

En tredje type tagskæg er, hvor der er sat skalke op, hvor der er lægtet til tagsten. Det kan enten være en eller flere rækker, der kan være monteret en tagrende, taget tækkes som på de øvrige typer.

Tagskægget ligger af på selve tagstenen, ca. på midten af den sidste sten. Her er tagskægget ikke vandret, men lidt under vinkelret. Det er en god måde at få et stort udhæng på, da skalkene kan føres meget langt ud. Det er også let et lave stillads, da det kan sættes helt op til tagstenene – og vi sparer at hæve stillads.

Den sidste type tagskæg er på et sternbræt, som står skråt ud fra væggen og stikker lidt over lægterne, så der dannes et indbind. En god måde at lave udhæng på, da sternbræt og vindskeder kan følges ad hele vejen rundt – også hvis der er halvvalme. Her tækkes også som den første beskrivelse.

16 replies

Kommentarer er lukkede.